Copyright 2016-2019 Lifeword
The Doctrine Of Salvation
OGBON (Wisdom series 4)
Joseph Enoiwo
(Lifeword-Africa)
Duration: 00:10:33 Minutes
Listens:
1
Aired on Jul 14, 2022
Show Oro Iye

Scripture

1 Korinti 1:19-21).
" Nitro ti a ti ko pe' Emi yio pa ogbon awon plug on run" ( 1 Korinti 1:19).

Nje Ogbon ti Emi le se idanioju asoyori?

Other media in this series