Copyright 2016-2019 Lifeword
The Doctrine Of Salvation
OGBON (Wisdom series 2)
Joseph Enoiwo
(Lifeword-Africa)
Duration: 00:10:41 Minutes
Listens:
0
Aired on Jul 01, 2022
Show Oro Iye

Scripture

Awon Oba 3:5-14
Awon Kinni 3:12 "Wo o, emo ti se gegebi oro re, wo o, emi o fun o ni okan ogbon ati imoye".

Oba Solomoni fi Ogbon ati Oye se akoko pelu Olorun.

Other media in this series