Copyright 2016-2019 Lifeword
The Doctrine Of Salvation
OGBON (Wisdom series 1)
Joseph Enoiwo
(Lifeword-Africa)
Duration: 00:10:22 Minutes
Listens:
2
Aired on Jun 27, 2022
Show Oro Iye

Scripture

Owe 1:1-13
"Iberu Oluwa ni ipinlese imo; sugbon asiwere gan Ogbon ati limo" (Owe 1:7).

Nje je ohun ti a le ko tabi kojo - Tabi o je abinibi?

Other media in this series