Copyright 2016-2019 Lifeword
Ugali sa Paghawak ng Kayamanan
Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Hul 16, 2021
Show Ang Gabay
Feb 28, 2022
Duration:
01:09:43 Minutes
Views:
0

Ano ba ang ugali na dapat taglayin ng isang mananampalataya sa paghawak ng mga materyal na kayamanan?