Download Media

Show Advanced Filter

Ugali sa Paghawak ng Kayamanan
Ano ba ang ugali na dapat taglayin ng isang mananampalataya sa paghawak ng mga materyal na kayamanan?
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Hul 16, 2021
Show Ang Gabay

Pagtatagumpay sa Takot (Fear - Part 2)
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Hul 02, 2021
Show Ang Gabay

Pagtatagumpay sa Takot (Fear - Part 1)
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Hun 25, 2021
Show Ang Gabay

Maghintay
Nakakapagod maghintay!... Parang wala namang nangyayari... Nakakainip! Yan ang mga karaniwang salita na maririnig mo pag ang isang tao ay naghihintay. Bilang isang mananampalataya, ano ba ang ibig ipahiwatig ng Diyos na kailangan mong maghintay? May nangyayari ba talaga pag ginawa mo ito?
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Hun 18, 2021
Show Ang Gabay

Pain: Its Purpose
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Hun 11, 2021
Show Ang Gabay

Finding the Purpose of LIFE
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on May 21, 2021
Show Ang Gabay

Panalangin
Ang iyong personal na relasyon sa Panginoong Hesu Kristo ay hindi maaaring lumago nang walang pagkakaroon ng wastong komunikasyon. Ang salita ng Diyos at panalangin ang dalawang pangunahing elemento para ang isang Kristiyano ay magkaroon ng paglago ispiritwal. Nakikipag-usap sa iyo ang Diyos habang binabasa mo ang Bibliya, at nakikipag-usap ka sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang iyong ugnayan sa Diyos ay magiging kasing lakas ng iyong pag-asa sa panalangin. Pero, gaano ba kaimportante ang pananalangin sa buhay ng isang anak ng Diyos?
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on May 14, 2021
Show Ang Gabay

Knowing God's Will
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on May 07, 2021
Show Ang Gabay

Ang Pamumuhay Ayon sa Inihayag na Kalooban ng Diyos
Ang pamumuhay ayon sa inihayag na kalooban ng Diyos ang dapat nating maging pangunahing layunin. Pero, ano ba ang kalooban ng Diyos at paano ko ito malalaman?
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Apr 30, 2021
Show Ang Gabay

Grace-Driven Service to Our GOD
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Apr 23, 2021
Show Ang Gabay

Reaching the Lost World
Ang Gabay Topic: Reaching the Lost World With Pastor Jhun Santos and Bro. Romeo Atis Jr.
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Oct 29, 2021
Show Ang Gabay

Spiritual Drifting
Ang Gabay Topic: Spiritual Drifting With Pastor Jhun Santos and Bro. Romeo Atis Jr.
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Oct 22, 2021
Show Ang Gabay

The Problem of Anxiety
Ang Gabay Topic: The Problem of Anxiety With Pastor Jhun Santos and Bro. Romeo Atis Jr.
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Sep 10, 2021
Show Ang Gabay

Ang Lingkod ng Diyos
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Apr 09, 2021

Pagtatagumpay sa mga Tukso
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Apr 02, 2021

Pagtatagumpay sa mga Pagsubok at Tukso
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Mar 19, 2021
Show Ang Gabay
Ligtas Na Ako! Ano Ang Susunod?

Ligtas Na Ako! Ano Ang Susunod? (Part 1)
Di ka nagiisa kung naitanong mo sa iyong sarili ang katanungang ito. Ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesu Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ay simula pa lamang ng iyong bagong buhay bilang isang Kristiyano, lalo na't sa hinaharap.
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Feb 26, 2021
Show Ang Gabay
Lifeword

Tumakbo
Tumakbo
By: Lifeword-Asia Pacific
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Mar 30, 2020
Duration
00:00:57 min.
Size
1MB
MP3
Lifeword

Biyaya
Biyaya
By: Lifeword-Asia Pacific
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Mar 12, 2020
Duration
00:00:58 min.
Size
1MB
MP3

Ang Kahulugan ng Kaligtasan
Ating tatalakayin ang gabay sa kaligtasan kung ano ba ang ibig sabihin nito at paano ba natin ito matatanggap. Pagpalain nawa tayo ng Diyos!
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Feb 19, 2021
Show Ang Gabay

Ang Gabay
Ang Banal na Kasulatan ay Salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng Bibliya ay nakikita natin ang kalooban at ang gabay ng Diyos sa ating buhay. Ang programang "Ang Gabay" ay programa na pinamamahalaan ng Tangub Missionary Baptist Church sa kooperasyon ng Lifeword Media Ministries Asia-Pacific
By: Pastor Jhun Santos & Bro. Romeo Atis Jr.
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Feb 12, 2021
Show Ang Gabay
Lifeword

Tahanan
Tahanan
By: Lifeword-Asia Pacific
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Mar 27, 2020
Duration
00:01:03 min.
Size
1MB
MP3
Lifeword

Tagapagligtas
Tagapagligtas
By: Lifeword-Asia Pacific
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Mar 26, 2020
Duration
00:00:55 min.
Size
1MB
MP3
Lifeword

Sulat
Sulat
By: Lifeword-Asia Pacific
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Mar 25, 2020
Duration
00:00:53 min.
Size
1MB
MP3
Lifeword

Sentro
Sentro
By: Lifeword-Asia Pacific
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Mar 24, 2020
Duration
00:01:03 min.
Size
1MB
MP3
Lifeword

Regalo
Regalo
By: Lifeword-Asia Pacific
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Mar 23, 2020
Duration
00:00:58 min.
Size
1MB
MP3
Lifeword

Paghatag
Paghatag
By: Lifeword-Asia Pacific
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Mar 20, 2020
Duration
00:00:58 min.
Size
1MB
MP3
Lifeword

Panalo
Panalo
By: Lifeword-Asia Pacific
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Mar 19, 2020
Duration
00:01:00 min.
Size
1MB
MP3
Lifeword

Pagmamahal
Pagmamahal
By: Lifeword-Asia Pacific
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Mar 18, 2020
Duration
00:01:02 min.
Size
1MB
MP3
Lifeword

Paglaya
Paglaya
By: Lifeword-Asia Pacific
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Mar 16, 2020
Duration
00:01:07 min.
Size
1MB
MP3

Lifeword Shows

Click show name below for all episodes
APPLY TO JOIN
DONATE NOW