Blog Archives

Apr 11, 2021 19:25pm

Ang Kahulugan Sang Pagbaton Kay Jesus Bilang Imo Manluluwas Kag Ginoo

Mga abyan, Luyag ko mag sugid sa inyo sang akon nga kabuhi nga sa diin nangin kaupod ko ang Ginoo […]

581 Views
Archives