Copyright 2016-2019 Lifeword
Magpakabakod Tungod Malapit Na Magbalik Ang Ginoo
Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on May 21, 2020
Feb 19, 2021
Duration:
00:05:16 Minutes
Views:
21

Scripture

Revelation 2:24-25 “But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak; I will put upon you none other burden. But that which ye have already hold fast till I come.”

Pahayag 2:24-25 “Pero ang iban sa inyo dira sa Tiatira wala gid nagsunod sa mga pagpanudlo ni Jezebel. Wala ninyo natun-I ang ila ginasiling nga ‘madalom nga mga pagpanudlo ni Satanas.’ Gani wala na ako sing inugdugang pa nga mga pagsulundan nga dapat ninyo tumanon. Basta padayunon lang ninyo nga himuon ang maayo nga mga butang nga inyo ginahimo subong hasta sa akon pag-abot.”