Search Lifeword Media Library

Ad noore sēn yid nooya faa ya ZEZI

Wenam n'a yisa foo bibésa rooga siga puga
By: Néhémie NACOULMA
(Lifeword-Afrca/Burkina Faso )
Aired on Dec 28, 2023
Ad noore sēn yid nooya faa ya ZEZI

Yaals kinkin ba makre puga
By: Néhémie NACOULMA
(Lifeword-Afrca/Burkina Faso )
Aired on Nov 16, 2023
Ad noore sēn yid nooya faa ya ZEZI

A Zezi Maaga Ned sèn ki bogre
By: Néhémie NACOULMA
(Lifeword-Afrca/Burkina Faso )
Aired on Dec 08, 2023
Ad noore sēn yid nooya faa ya ZEZI

Rao wāood sēn tara
By: Néhémie NACOULMA
(Lifeword-Afrca/Burkina Faso )
Aired on Nov 30, 2023
Ad noore sēn yid nooya faa ya ZEZI

Résumé
By: Néhémie NACOULMA
(Lifeword-Afrca/Burkina Faso )
Aired on Nov 23, 2023
Ad noore sēn yid nooya faa ya ZEZI

Noore yaa Zezi suit
By: Néhémie NACOULMA
(Lifeword-Afrca/Burkina Faso )
Aired on Nov 16, 2023
Ad noore sēn yid nooya faa ya ZEZI

Moore yaa Zezi
By: Néhémie NACOULMA
(Lifeword-Afrca/Burkina Faso )
Aired on Nov 02, 2023
Noire sēn yid nooya faa ya ZEZI

A Simon mawa panama lafi
By: Néhémie NACOULMA
(Lifeword-Afrca/Burkina Faso )
Aired on Oct 19, 2023

Noor si yiid faa
By: Néhémie NACOULMA
(Lifeword-Afrca/Burkina Faso )
Aired on Oct 05, 2023
A Zezi Christ Yaa Viim

Sik menga 2
By: Néhémie NACOULMA
(Lifeword-Afrca/Burkina Faso )
Aired on Sep 28, 2023
A Zezi Christ Yaa Viim

Yood boud faa Taara raaré a Élie viima
By: Néhémie NACOULMA
(Lifeword/Africa)
Aired on Apr 24, 2023
A Zezi Christ Yaa Viim

Yood boud faa Taara raaré a Zezabel Yaa ãnda
By: Néhémie NACOULMA
(Lifeword/Africa)
Aired on Apr 24, 2023