Busca en los archivos de Lifeword

Mbo’epy 1

Upe ombohasa asýkuaava - 3
Ñambopahata ko mbo'ekuaaka ha jahechata marandu porã.
Por: Pastor Ivan Filippini
(Lifeword-Paraguay)
Aired on Jun 08, 2022
Mbo’epy 1

Upe ombohasa asýkuaava - 2
Ko mbo’epýpe jahechata mokõiha mbo'ekuaaka.
Por: Pastor Ivan Filippini
(Lifeword-Paraguay)
Aired on Jun 01, 2022
Mbo’epy 1

Upe ombohasa asýkuaava
Sataná ombyatyse opavavepe ipoguýpe.
Por: Pastor Ivan Filippini
(Lifeword-Paraguay)
Aired on May 25, 2022
Cristo, El Incomparable

Acércate a Cristo
Toda la Escritura apunta y descansa en la persona y la obra de Jesús.
Por: Iván Filippini
(Lifeword-Paraguay)
Aired on Apr 07, 2022
Mbo’epy 1

Iñepyrumbýpe
Ko mbo’epýpe jahechata mba'éicha Ñandejára ojapo opavave mba’e.
Por: Iván Filippini
(Lifeword-Paraguay)
Aired on Mar 21, 2022
Mbo’epy 1

Marandu porã (Mokõiha)
Ko mbo’epýpe jahechata marandu porã mokõiha.
Por: Iván Filippini
(Lifeword-Paraguay)
Aired on Apr 25, 2022
Mbo’epy 1

Satana, pe ija’e’yva
Ko mbo’epýpe jahechata Ñandejára ojaporoguare rembiguaikuerape.
Por: Iván Filippini
(Lifeword-Paraguay)
Aired on Apr 04, 2022
Mbo’epy 1

Marandu porã
Ko mbo’epýpe jahechata marandu porã.
Por: Iván Filippini
(Lifeword-Paraguay)
Aired on Apr 18, 2022
Mbo’epy 1

Iñepyrumbýpe (Mokõiha)
Ko mbo’epý pahápe jahechata Ñandejára rembiapokue.
Por: Iván Filippini
(Lifeword-Paraguay)
Aired on Mar 28, 2022
Mbo’epy 1

Satana, pe ija’e’yva (Mokõiha)
Ko mbo’epýpe jahechata Ñandejára ojaporoguare rembiguaikuerape mokõihape.
Por: Iván Filippini
(Lifeword-Paraguay)
Aired on Apr 11, 2022
Jesus To You

¿Mávapa Hesú ndéve guarâ?
Hesú pe añonte jatopata tekove tapiá.
Por: Iván Filippini
(Lifeword-Paraguay)
Aired on Mar 17, 2022